Hizmetlerimiz

Cerrahi Operasyonlar

Kliniğimizde tüm operasyonlar özel anestezi makinalarıyla solunum yoluyla verilir. İnhalasyon anestezisi denilen bu yöntemde anestezik gazlar oksijen içerisinden geçirilip buharlaştırılarak solunum sistemi yoluyla hastaya ulaştırılır. İnhalasyon bugün modern anesteziyolojide kullanılan en güvenilir yöntemdir. Anestezi istenildiği kadar sürdürülebilir. Hastamız operasyon boyunca kardiyovasküler monitöre bağlanarak tüm yaşamsal fonksiyonları sürekli kontrol edilir.

Dahiliye

Modern veteriner tıbbın gelişmiş teknolojik ekipman ve cihazları eşliğinde dostlarımıza en kısa sürede güvenilir teşhis ve doğru tedavi uygulamak birinci önceliğimizdir. Gerçekleştirilen analizler sonucunda hastalarımızın karaciğer, böbrek, kalp gibi hayati organların durumu, gastrointestinal, endokrin (hormon) sistemleri rahatsızlıkları güvenilir bir şekilde teşhis edilebilmekteyiz.

Koruyucu Hekimlik

Kliniğimizde, koruyucu hekimlik hizmetleri kapsamında aşılama, siz pet dostlarını bilinçlendirme, muayene ve rutin kontroller özenle yerine getirilmektedir.

Dermatoloji

Deri hastalıklarına hekimliğimiz de çok sık rastlanmakta ve büyük önem taşımaktadır. Deri hastalıklarının çok çeşitli nedenleri olup birbiri ile karışır. Bu nedenle ayırıcı tanıda testlerin önemi büyüktür. Alınan deri biyopsilerin den patolojik incelemeleri, derin deri kazıntıları ve numunelerinden mikroskobik muayeneler ile mantar ve bakteriyolojik ekimler yapılarak teşhis konmaktadır.

Yoğun Bakım

Ağır travmalı,koma ve kanamalı hastalar,bulaşıcı ve kronik hastalıklar, uzun süreli tetkikler için hastalarımızı kliniğimizde yatırmamız gerekebilir. Bu durumda kullanmak üzere yoğun bakım ve karantina ünitemizde gerekli donanım sağlanmış her yaş ve büyüklükte hastamızı kabul edebilmekteyiz. Yoğun bakım ünitemizdeki tüm hastalarımız, hospitalizasyon sebepleri göz önüne alınmaksızın her gün en az 2 kere rutin olarak muayene edilerek beden ısıları, nabız ve solunum sayıları, iştah, ürinasyon, defekasyon durumları,sorumlu veteriner hekimler tarafından hasta formlarına kaydedilir.

Laboratuar

Kliniğimizde Refletron Kuru Sistem biyokimya cihazı ile karaciğer,böbrek, mide fonksiyon testleri ve diğer parametrik ölçümler yapılarak, kati ve güvenilir sonuç alınmaktadır. (ALT, AST, GGT, ALP, AMİLAZ, BİLİRUBİN, ÜRE, KREATİNİN, KOLESTEROL, GLUKOZ ,TRİGLİSERİD vb.) Hemogram: Tam kan sayımı, enfeksiyöz hastalıklar, anemi(kansızlık), pıhtılaşma problemleri ve kan hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığın tanısı ve hastaların genel durumunun takibi için çok önemli bir testtir.

Aşı Takvimi

Tüm hastalarının aşılama ve paraziter mücadele programları bilgisayar programımıza kaydedilir ve bu program tarafından takip edilir. Hasta sahiplerimiz kedi ve köpeklerinin aşılama programları karnelerine işlenerek bilgilendirilir ve randevular zamanı geldiğinde tekrar kısa mesajla hasta sahiplerimize hatırlatılır. Aşılama ve paraziter mücadele programları tamamen hastaya özel olarak kedinizin ya da köpeğinizin yaşam ortamına ve bu ortamın taşıdığı risk faktörlerine göre belirlenir. Böylece hem dostlarınız hem de sizler için en güvenli ve en ekonomik koruyucu hekimlik uygulaması gerçekleştirilmiş olur.

Check-Up

Günümüz modern hekimliğinde hastalıkların ortaya çıkmasını beklemek ve tedavi etmek yerine, hastalıkları henüz klinik belirti vermeden tespit etmek ve canlıda herhangi bir bozukluk oluşmada önlemek amaçlanmaktadır.Check-uplar sayesinde canlının hayatını tehdit edecek ve/veya yaşam kalitesini olumsuz etkileyecek pek çok patolojik oluşum henüz hastalık aşamasına gelmeden (klinik belirti vermeden) anlaşılmakta ve önlem alınabilmektedir.

Mikroçip uygulama

Küçük dostunuz ailenizin önemli bir üyesidir. Her yıl birçok evcil hayvan çalınmakta veya kaybolmaktadır. Küçük dostunuzun kaybolmasını ve çalınmasını önlemek için en gelişmiş kimliklendirme sistemi olan mikroçipi düşünmelisiniz.Yurt dışı çıkışlarda kan testi ile beraber zorunlu uygulamadır.Mikroçip uygulaması kedinizin ve köpeğinizin kimlik numarasının benzersizliğini garanti altına alacaktır.

Diş Bakım

Tartar veya plak diş üzerine yerleşmiş kireçlenme olarak tanımlanabilir. Standart diş fırçalama yöntemleri ya da çalkalamak tartarların ortadan kalkmasında tek başına yeterli değildir. Tartar diş üzerindeki plakların sürekliliği sonucu oluşur.Diş eti iltihabı (Gingivit) direkt olarak tartar sebebiyle oluşmaz. Fakat diş üzerindeki pürüzlü yüzey bakteriler için ideal zemin hazırlar. Acı verici,tehlikeli ve kötü görüntüsünün ötesinde sağlıksızdır. Diş eti iltihabıyla birlikte dostlarımız acı çekebilir ve sonunda yemek yemeyi durdurabilir. Sonuç olarak tek tek dişlerini ya da muhtemel durumlarda tüm dişlerini diş eti iltihabı sonucu kaybedebilir. Diş eti tedavisi yapılması şarttır.

Pet Kuaför

Pet Kuaförlerimiz minik dostlarımızın ırkını ve tüy yapısını da göz önünde bulundurarak banyo ve traş işlemlerini gerçekleştirilir.

Pet Mama

Sevimli dostunuzun ihtiyacı olan kedi maması ve köpek maması başta olmak üzere kaliteli markaların kedi ve köpek mamalarını kliniğimizden temin edebilirsiniz.